Test Coopera 

Admin/ 15 grudnia, 2021/ Bieganie

Czym jest Test Coopera?

Test Coopera został opracowany przez lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii amerykańskiej w 1968 roku. Za pomocą tej prostej metody pomiaru wytrzymałości można było określić kondycję fizyczną żołnierzy. Obecnie, poza selekcją do różnych służb mundurowych, stosuje się go w celu badania wytrzymałości osób uprawiających sport.

Najbardziej znaną wersją testu Coopera jest próba biegowa. Kenneth Cooper opracował też odrębne tabele dla marszu, pływania i kolarstwa.

Jak wykonać test Coopera?

Test Coopera służący do określenia kondycji fizycznej biegaczy polega na 12-minutowym, nieprzerwanym biegu po miękkiej nawierzchni. Cooper podjął decyzję o tym, że próba biegowa ma trwać 12 minut nieprzypadkowo. Chodziło mu o to, aby podejmowany wysiłek miał charakter czysto tlenowy. To jak długi dystans zdoła pokonać badana osoba, uznawane jest za miarę wytrzymałości.

Najlepiej gdyby nawierzchnia na której wykonywana jest próba biegowa była wykonana z tartanu, a bieg odbywał się na stadionie lekkoatletycznym. Zaletą wykorzystania bieżni lekkoatletycznej jest możliwość dokładnego zmierzenia pokonanego dystansu.

Kenneth Cooper opracował specjalne tabele służące określeniu kondycji fizycznej. Uwzględniają one wiek i płeć badanej osoby. Osobne normy stworzone zostały dla dzieci oraz osób wyczynowo zajmujących się sportem. W zależności od tego, jak długi dystans osoba badana zdoła pokonać w ciągu 12 minut, tabele przypisują jego wynik do jednej z pięciu kategorii: bardzo dobrze, dobrze, średnio, źle, bardzo źle.

Przykładowo, aby mężczyzna w wieku 20-29 lat uzyskał bardzo dobry wynik w próbie biegowej, musi on przebiec co najmniej 2800 metrów. Kobieta w tej samej grupie wiekowej musi pokonać dystans 2700 metrów. Dla mężczyzny uprawiającego wyczynowo sport, normy są już znacznie wyższe. Aby uzyskać wynik bardzo dobry, niezależnie od wieku, powinien on przebiec aż 3700 metrów. Kobieta wyczynowo uprawiająca sport, aby jej wynik został uznany za bardzo dobry, powinna przebiec 3000 metrów.

Test Coopera może być wykorzystywany w zmodyfikowanej formie. Niekiedy stosuje się jego krótsze wersje z normami opracowanymi dla 6, 8 lub 10 minut.

Do czego można jeszcze wykorzystać test Coopera?

Test Coopera, poza określeniem kondycji fizycznej, umożliwia również zbadanie maksymalnego minutowego poboru tlenu, czyli tzw. pułapu tlenowego VO2max. Jego znajomość pozwala lepiej zaplanować treningi. Aby obliczyć VO2max należy od dystansu przebiegniętego w teście Coopera (wyrażonego w metrach) odjąć 504,9. Uzyskany wynik dzielimy następnie przez 44,73.

Dzięki testowi Coopera możliwe jest również określenie postępów treningowych zawodników. Aby ustalić, czy program treningowy jest skuteczny, można wykonać test Coopera przed jego wdrożeniem, a następnie sprawdzić czy kondycja fizyczna fizyczna zawodników uległa poprawie po realizacji planów treningowych.

Jak daleki dystans można pokonać w ciągu 12 minut?

Najlepsi biegacze na świecie są w stanie przebiec w ciągu 12 minut odległość przekraczającą 4,5 km. Joshua Cheptegai, podczas biegu w Monako, w ciągu pierwszych 12 minut, pokonał dystans 4750 metrów.