Kolejny materiał z Kanadowa. Tym razem CN Tower w Toronto.