Najlepszym sposobem, by zadbać o przyszłość jest troska o chwilę obecną. Bowiem gdzie jest przyszłość? Przyszłość jest teraz. Jakość Uwagi tu i teraz warunkuje jakość tego, co będzie.